Nabycie psa a podatki

O hodowli » Nabycie psa a podatki

Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego po nabyciu psa

 

Mimo iż pies nie jest rzeczą, to z uwagi na brak szczegółowych uregulowań, na potrzeby obrotu cywilnoprawnego dotyczącego zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do problematyki rzeczy.

Zgodnie z interpretacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późniejszymi zmianami) pies traktowany jest jako "rzecz ruchoma".

W przypadku umów cywilnoprawnych (a taką będzie umowa sprzedaży psa) prawo nakłada na kupującego po spełnieniu warunków zawartych w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późniejszymi zmianami) obowiązek zapłaty podatku w wysokości 2% wartości transakcji zgodnie z art. 4 i art. 7 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy.

Nabywca powinien w ciągu 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży psa, udać się do właściwego sobie Urzędu Skarbowego, by dopełnić wszelkich formalności skarbowych, które będą polegały na szczegółowym wypełnieniu deklaracji PCC-3, a w przypadku zakupu psa przez dwie (lub więcej) osób, należy dodatkowo jeszcze wypełnić załącznik PCC3/A. Podstawą rozliczenia będzie posiadana umowa sprzedaży psa z wpisaną kwotą, za jaką pies został nabyty. Przelanie kwoty obliczonego podatku (zaokrąglonej do pełnych złotych) zależnego od ceny psa na konto urzędu skarbowego i złożenie deklaracji osobiście lub przesłanie jej pocztą praktycznie zamyka sprawę.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od nabycia psa?

- jeżeli wartość rynkowa zakupionego zwierzęcia nie przekracza kwoty 1.000 zł, to wówczas podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku, ale nawet wtedy musi złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3;

- jeżeli pies nabywany jest od firmy, która jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest od niego zwolniona, to wówczas sprzedaż psa nie będzie podlegała obowiązkowi uiszczenia podatku PCC;

- w przypadku adopcji psa ze schroniska.

Facebook